top of page

ABIERTO EL PLAZO PARA SOLICITUD DE SUBVENCIONES PARA LA MEJORA DE ACCESIBILIDAD.

DOG Núm. 167 Luns, 4 de setembro de 2017 Páx. 41484

Consellería de Infraestruturas e Vivenda ORDE do 23 de agosto de 2017 pola que se aproban as bases reguladoras das subvencións do Programa de instalación de ascensores e outros dispositivos de accesibilidade en edificios de tipoloxía residencial colectiva, nas súas vivendas dúplex e en vivendas unifamiliares, e se convocan para o ano 2017, con carácter plurianual.... 

bottom of page